Freiburg im Breisgau Apartments for Rent

14 results for Freiburg Im Breisgau

New

Verified
2,100 € Studio
map
Verified
1,990 € Apartment
map

New

Verified
1,650 € Apartment
map

New

Verified
350 € Room
map

New

Verified
1,873 € Apartment
map

New

Verified
1,950 € Apartment
map

New

Verified
1,100 € Studio
map

New

Verified
1,650 € Apartment
map

New

Verified
1,850 € Apartment
map
Verified
1,560 € Apartment
map

New

Verified
1,600 € Apartment
map

-32%

Verified
1,590 € Apartment
map